Extras: Security

Go down

Extras: Security

Bài gửi  maihongngoc on Sat Feb 25, 2012 11:38 am

You can see from this description that a Web server can be a pretty simple piece of software. It takes the file name sent in with the GET command, retrieves that file and sends it down the wire to the browser. Even if you take into account all of the code to handle the ports and port connections, you could easily create a C program that implements a simple Web server in less than 500 lines of code. Obviously, a full-blown enterprise-level Web server is more involved, but the basics are very simple.

Most servers add some level of security to the serving process. For example, if you have ever gone to a Web page and had the browser pop up a dialog box asking for your name and password, you have encountered a password-protected page. The server lets the owner of the page maintain a list of names and passwords for those people who are allowed to access the page; the server lets only those people who know the proper password see the page. More advanced servers add further security to allow an encrypted connection between server and browser, so that sensitive information like credit card numbers can be sent on the Internet.

That's really all there is to a Web server that delivers standard, static pages. Static pages are those that do not change unless the creator edits the page.

Bản dịch (Google dịch)

Bạn có thể nhìn thấy từ này mô tả rằng một máy chủ Web có thể là một mảnh khá đơn giản của phần mềm. Nó có tên tập tin được gửi với lệnh GET, lấy tập tin đó và gửi nó xuống dây để trình duyệt. Thậm chí nếu bạn đưa vào tài khoản tất cả các mã để xử lý các cổng và kết nối cổng, bạn có thể dễ dàng tạo ra một chương trình C mà thực hiện một máy chủ Web đơn giản trong ít hơn 500 dòng mã. Rõ ràng, toàn diện doanh nghiệp cấp máy chủ Web là tham gia nhiều hơn, nhưng những điều cơ bản rất đơn giản.

Hầu hết các máy chủ thêm một số mức độ bảo mật cho quá trình phục vụ. Ví dụ, nếu bạn đã từng đi đến một trang Web và có các cửa sổ pop trình duyệt lên một hộp thoại yêu cầu cho tên và mật khẩu của bạn, bạn đã gặp phải một trang được bảo vệ bằng mật khẩu. Các máy chủ cho phép các chủ sở hữu của trang duy trì một danh sách tên và mật khẩu cho những người được phép truy cập vào trang, máy chủ cho phép chỉ những người biết mật khẩu thích hợp. Nhiều máy chủ tiên tiến thêm bảo mật hơn nữa để cho phép một kết nối mã hóa giữa máy chủ và trình duyệt, do đó thông tin nhạy cảm như số thẻ tín dụng có thể được gửi trên Internet.

Đó là thực sự có một máy chủ web là cung cấp tiêu chuẩn, các trang tĩnh. Các trang tĩnh không thay đổi trừ khi tác giả chỉnh sửa trang.
avatar
maihongngoc

Tổng số bài gửi : 23
Join date : 14/02/2012
Age : 26
Đến từ : Nha Trang - Khánh Hòa

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết