Clients and Servers

Go down

Clients and Servers

Bài gửi  maihongngoc on Sat Feb 25, 2012 11:33 am

In general, all of the machines on the Internet can be categorized as two types: servers and clients. Those machines that provide services (like Web servers or FTP servers) to other machines are servers. And the machines that are used to connect to those services are clients. When you connect to Yahoo! at www.yahoo.com to read a page, Yahoo! is providing a machine (probably a cluster of very large machines), for use on the Internet, to service your request. Yahoo! is providing a server. Your machine, on the other hand, is probably providing no services to anyone else on the Internet. Therefore, it is a user machine, also known as a client. It is possible and common for a machine to be both a server and a client, but for our purposes here you can think of most machines as one or the other.

A server machine may provide one or more services on the Internet. For example, a server machine might have software running on it that allows it to act as a Web server, an e-mail server and an FTP server. Clients that come to a server machine do so with a specific intent, so clients direct their requests to a specific software server running on the overall server machine. For example, if you are running a Web browser on your machine, it will most likely want to talk to the Web server on the server machine. Your Telnet application will want to talk to the Telnet server, your e-mail application will talk to the e-mail server, and so on...

Bản dịch ( Google Dịch )

Nói chung, tất cả các máy trên Internet có thể được phân loại thành hai loại: máy chủ và khách hàng. Những máy cung cấp dịch vụ (như máy chủ Web hoặc máy chủ FTP) cho các máy khác là máy chủ. Và các máy được sử dụng để kết nối với các dịch vụ khách hàng. Khi bạn kết nối với Yahoo! tại www.yahoo.com để đọc một trang, Yahoo! đang cung cấp một máy (có thể là một cụm của máy rất lớn), để sử dụng trên Internet để phục vụ yêu cầu của bạn. Yahoo! đang cung cấp một máy chủ. Máy tính của bạn, mặt khác, có thể cung cấp dịch vụ không để bất cứ ai khác trên Internet. Vì vậy, nó là một máy tính người dùng, cũng được biết đến là một khách hàng. Nó có thể và phổ biến cho một máy là cả một máy chủ và máy khách, nhưng cho các mục đích của chúng tôi ở đây bạn có thể suy nghĩ của hầu hết các máy là một hay khác.

Một máy chủ có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ trên Internet. Ví dụ, một máy chủ có thể có phần mềm chạy trên nó cho phép nó hoạt động như một máy chủ Web, máy chủ e-mail và máy chủ FTP. Khách hàng đến một máy chủ làm như vậy với một mục đích cụ thể, vì vậy khách hàng trực tiếp yêu cầu tới một máy chủ phần mềm cụ thể đang chạy trên máy chủ tổng thể. Ví dụ, nếu bạn đang chạy một trình duyệt Web trên máy tính của bạn, nó sẽ rất có thể muốn nói chuyện với các máy chủ Web trên máy chủ. Ứng dụng Telnet của bạn sẽ muốn nói chuyện với máy chủ Telnet, ứng dụng e-mail của bạn sẽ nói chuyện với các máy chủ e-mail, và như vậy ...

avatar
maihongngoc

Tổng số bài gửi : 23
Join date : 14/02/2012
Age : 26
Đến từ : Nha Trang - Khánh Hòa

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết